מטרת הסדנא: להקנות למשתתפים כלים להתמודדות ותפקוד יעיל יותר בתנאי לחץ וריבוי משימות.

במהלך הסדנא המשתתפים ילמדו לפתח מיומנויות עבודה אישיות וקבוצתית בתנאי לחץ וזמן.

תוך כדי הפעילות יוכלו המשתתפים לזהות את נקודות החוזק והתורפה שלהם במצבים משתנים ולהביא לידי ביטוי את יכולותיהם כחלק מקבוצה וכאינדיבידואלים.

המשתתפים יוכלו לתקן ולשפר את ביצועיהם אחרי כל משימה ובהתאם לניתוח המתבצע בשטח.

Made with
GS ❤